RECOMENDACIÓNS CONSELLERIA DE SANIDADE FRONTE O COVID-19