LISTADO «AXUDA REACTIVA II»

No día de hoxe, procedeuse a publicación da listaxe provisional de admitidos e excluidos Reactiva II.

As empresas que aparezcan na listaxe como excluidas, teñen 5 días hábiles para presentar a documentación requerida ou para alegar o que consideren pertinente.

 

A listaxe está publicada no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello e, na páxina web do concello.

 

O prazo e presentación de documentación comeza a partir do día seguiente ó da publicación, e finaliza o próximo venres, día 24 de setembro. Polo que, toda a documentación enviada fora de prazo, tanto con data de hoxe, como de data posterior ao 24 de setembro, non será válida.

 

Así mesmo, detectaron un erro de transcripción no Motivo de exclusión 5 e 6. 

Onde dí: Falta informe de vida Laboral de Empresa expedido pola tesourería Xeral da Seguridade  Social a data 07/11/2021” deber decir 07/11/2020 (tal e como se recollen na Base 7ª.2.).