LISTAXE 0 “AXUDA REACTIVA TUI”

Vense de publicar na web municipal a aprovación provisional da listaxe 0 de solicitudes denegadas por non cumplir os requisitos establecidos nas Bases.

 

Establécese un prazo de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación deste anuncio para proceder a subsanación dos erros.

 

Consultar listaxe 0

 

Noticia Portal Web do Concello de Tui

 


 

Documentación relacionada: