PLAN PARA A TRANSICIÓN HACIA UNHA NOVA NORMALIDADE: GUÍA DA FASE 3

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/310520-Plan%20Transici%C3%B3n%20Gu%C3%ADa%20Fase%203.pdf