NOVA NORMALIDADE

Dende este luns 15 de xuño dáse comezo á NOVA NORMALIDADE para toda a comunidade de Galicia no plan de desescalada fronte ao COVID-19 deseñado polo Goberno. As novidades a ter en conta son:

  • Redución da distancia mínima de seguridade interpersoal de 2 metros a 1,5 metros.
  • Relativo ao comercio: ampliación do afoto ao 75%. Procurarase a atención con servizo preferente aos maiores de 65 anos.
  • Relativo á hostelería: aumento do aforo ao 75 % no interior do local e ao 80% nas terrazas. O número máximo de persoas que pode haber por mesa é de 25, sempre que se respecten as distancias mínimas de seguridade co resto das mesas (1,5 m).
  • Relativo aos aloxamentos turísticos e hoteis: ampliación do aforo das zonas comúns ao 75%.
  • Relativo aos bares de lecernocturno e discotecas: uso exclusivamente das terrazas ao aire libre para consumo sentado en mesa, cun aforo do 75%.

 

Podedes acceder ao DOG Núm.115 do 13 de xuño sobre as medidas e restricións da nova normalidade: DOG Nº 115


Podedes acceder ao Real Decreto-Lei 21/2020 do 9 de xuño sobre as medidas urxentes de prevención, contención e coordinación: BOE Nº 163